Dykande arkeologer undersöker stenålderslandskap i Hanöbukten

20 min
På stenåldern gick människor torrskodda på stora landområden som idag är havsbotten utanför Skåne och Blekinge. De här stenålderslandskapen är sedan länge översvämmade, och på 20 meters djup hittar marinarkeologer idag lämningar efter våra förfäder. Undersökningen av dessa försvunna landskap kan nu få ytterligare resurser eftersom flera energibolag nu planerar stora vinkraftsparker till havs.

Det är rester av en slaktad uroxe, gamla facklor, flintstensrester och världens hittills äldsta fynd av fasta fiskeredskap av trä som är 9000 år gamla.  Dessutom finns där välbevarade stubbar och stockar i sjunkna skogar med 10000-11000 år gamla tallar.

På land har motorvägsbyggen gett stor arkeologisk kunskap tack vare att arkeologer fått uppdrag att undersöka vägsträckningarna innan motorvägen rullats ut. På samma vis ser nu marinarkeologerna fram emot att undersöka den sjunkna stenålderslandskapen innan vindkraftsparkerna kommer på plats. Det gäller både utanför blekingekusten och långt ute till havs på Midsjöbankarna som var en isolerad ö för 11000 år sedan.

Programmet sändes första gången i mars 2013.