Hjärnan och döden ur Arvid Carlssons synvinkel

20 min
Vetandets Värld idag är ett längre samtal med Arvid Carlsson, nobelpristagare i medicin och hjärnkunnig farmakolog. Han har länge haft funderingar om vad själva dödsögonblicket kan innebära och har sina egna tankar om det, som också hörs i musikverket ”Efter tidens slut”. Här får han lite mer tid på sig att utveckla det hela.

Programmet sändes första gången 14 februari 2013. Igår 10 juli återutsändes det första programmet av Lena Nordlund under rubriken "Hjärnan och döden".