Ett trendbrott i västvärlden

25 min
Medan trängseln ökar på vägarna i Indien och Kina syns ett trendbrott i västvärlden. I länder som Tyskland, Frankrike, Storbritannien, USA, Australien och Sverige håller bilåkandet på att plana ut och möjligen till och med minska.

Orsakerna är många, både ekonomiska, miljömässiga, praktiska och sociala. Fenomenet har fått namnet Peak car i analogi med Peak oil som betecknar en motsvarande kulmen på världens oljeförbrukning.

I fyra program undersöker reportern Paul Frigyes och programledaren Agneta Nordin utvecklingen. Hur ser privatbilismen ut i framtiden? De söker svar och sniffar trender från amerikanska trafikforskare till glesbygdens trafikskolor. De talar med stadsplanerare och etnologer, spjutsspetsforskare, Rosengårdsbor, miljönördar, Jaguarägare och filosofer.

Producent: Lars Mogensen och Agneta Nordin, Lokatt Media.