"Det är status med iPhone och jag har ingen"

1:58 min
I den här killens klass är det status att han en Iphone och att cykla utan hjälm. Men han gör inte det och känner sig därför väldigt annorlunda. Maja hjälper honom med hur han kan tänka.