Barn vill sätta tortellini istället för potatis

25 min
Agnes Fischer och Sofie Nuyts lär barn att odla i Alby i utkanten av Stockholm. De menar att odlingskunskap är bra både för det enskilda barnet och för samhället de lever i. Vi hör barnens frågor om ifall det går att äta maskar och om varför rötterna finns i jorden, och om planerna på att sätta tortellini istället för potatis. Mykorrhizaforskaren Siri Caspersen från Sveriges Lantbruksuniversitet berättar om hur den spännande mykorrhizan påverkar växternas liv, och vad man kan göra för att gynna den.

Sätt igång bildspelen så får du se hur mykorrhizan ser ut och hur barnen sätter potatis!