Träd i staden och lyckas med lavendel

24 min
Träd i staden kräver planering, anpassning och tillsyn. Patrick Bellan är trädgårdsingenjör och trädinventerare i Malmö. Han inventerar alla parkträd och hur de mår. Alla uppgifter om träden som Patrick Bellan dokumenterar hamnar i Malmö stads träddatabas. Bland annat graderas det enligt en fyrgradig skala där rött visar att det är stor risk för att trädet ska falla medan grönt visar att trädet mår bra. Samma skala är tänkt att kunna användas över hela landet, för att det ska gå lättare att jämföra hur träden trivs på olika platser.

Maj-Lis Pettersson svarar på lyssnarfrågor. Bland annat om lavendel och havtorn, chili och stamsyrén.