Kulturnytt

7:59 min
Sverige har utnämnt sitt första kulturråd någonsin i Turkiet. Mycket snack och lite verkstad i Alliansens satsning på ideella föreningar och så recenserar dagens kulturnytt en brölig Zelda som blir serietidining.