BEROENDET

25 min
Det är viktigt att vara självständig. Att kunna vara ensam och ändå klara sig bra. Men som människa måste vi också acceptera att vi är beroende av andra. Och det starkaste beroendet är kanske det av en annan människas kärlek. Det här programmet handlar om hur man kan balansera dessa två motstridiga behov och samtidigt ha en stark kärleksrelation. Programledare är Helena von Zweigbergk, intervjuperson är författaren Agneta Pleijel.