”Siegfried” av Richard Wagner

Här finns inget ljud
I slutet av "Valkyrian" straffar Wotan dottern Brünnhilde genom att ta hennes gudomlighet ifrån henne och försänka henne i djup sömn. Men han omger henne med en eld som bara en verklig hjälte utan fruktan kan tränga igenom. Nu vet nämligen både Wotan och Brünnhilde att den som kommer att lyckas är den son som Sieglinde bär i sitt sköte, hennes och tvillingbrodern Siegmunds barn - Siegfried. Om honom handlar ”Ringens” tredje del, ”Siegfried”. Han har vuxit upp till en man som inte vet vad fruktan är, och han lyckas så småningom smida ihop faderns splittrade svärd. Med hjälp av det dödar han jätten Fafner som förvandlat sig till en drake. Siegfried hittar skatten och den gyllene ringen som han tar på sig utan att känna till dess betydelse. Slutligen tränger han igenom elden och väcker Brünnhilde, och deras kärlek blossar upp. Hör Lance Ryan som Siegfried i denna direktsändning från årets festspel i Bayreuth! Kirill Petrenko dirigerar återigen Bayreuthfestspelens orkester. Hålltider (efter att operan sänts kan du lyssna på en akt i taget här nedan): Akt 1: 16.00-17.25 Akt 2: 18.20-19.35 Akt 3: 20.35-22.05

”Siegfried” av Richard Wagner. Lance Ryan, Burkhard Ulrich, Wolfgang Koch, Martin Winkler, Sorin Coliban, Catherine Foster, Nadine Weissmann och Mirella Hagen. Bayreuthfestspelens orkester. Dirigent: Kirill Petrenko. Direktsändning från Festspelshuset i Bayreuth.

Detta händer i "Siegfried":

Akt 1:

Vi befinner oss i den vilda skogen där dvärgen Mime (Alberichs bror) står vid städet i sin grotta. Efter att Sieglinde dött i barnsäng, har Mime tagit hand om hennes och Siegmunds son Siegfried. Mimes plan är att denne starke och vilde yngling ska döda draken Fafner som i sin håla vaktar Nibelungens skatt. En plan som inte gått så bra hittills. Siegfried har nämligen sönder alla de svärd som Mime tillverkar. Det enda som skulle hålla för Siegfrieds styrka, Nothung, kan Mime inte laga.

Siegfried kommer hem till grottan. Han har fångat en björn som han nu bussar på Mime. När han skrämt sin fosterfar tillräckligt, låter han björnen löpa. På mimes fråga om varför han tog med sig djuret svara Siegfried att han sökte ett bättre sällskap än Mime.

Mime anklagar Siegfried för otacksamhet, han har ju varit både far och mor för Siegfried och i gengäld blir han illa behandlad. Siegfried har sett sin spegelbild i vattnet och vet att Mime knappast kan vara hans far. Nyfiken på sina verkliga föräldrar tvingar han Mime att berätta om hans ursprun. Som bevis för sin historia visar Mime skärvorna av svärdet Nothung som Sieglinde bar med sig på sin flykt. Siegfried befaller Mime att smida ihop Nothung medan han själv ger sig ut i skogen igen.

Wotan, förklädd som Vandraren, kommer till Mimes grotta för att tigga husrum. Mime ber honom att försvinna, men Vandraren säger kryptiskt att han kan ge svar på något som Mime behöver veta. Han sätter sitt huvud i pant i en gåtlek.

Mime ställer pliktskyldigast tre frågor, Vandraren kan besvara alla. När det blir Vandrarens tur för frågor, kan Mime inte svara på den sista: Vem kan smida samman Nothung igen? Bara någon som inte vet vad rädsla är, berättar Vandraren. Denne ”någon” är nu Mime skyldig sitt huvud…
Siegfried kommer tillbaka och Mime frågar Siegfried om han vet vad rädsla är. Mime beskriver grundligt symtpomen på rädsla, men Siegfried känner inte igen något av dem och Mime ger honom Nothungs skärvor. Siegfried lyckas smida ihop svärdet och bevisar dess styrka genom att klyva städet itu.

Akt 2:

Alberich sitter på vakt utanför draken Fafners håla, han vill ha tillbaka sitt guld och framför allt ringen. Då kommer Vandraren förbi och berättar att en hjälte som kan döda draken är på väg. Han väcker Fafner innan han ger sig iväg. Alberich varnar Fafner och erbjuder sig att rädda drakens liv i utbyte mot ringen, men Fafner vägrar.

Solen går upp, Mime kommer i sällskap med Siegfried och Alberich gömmer sig.  Siegfried sträcker ut sig på marken för att vänta på draken. Han lägger plötsligt märke till alla ljuden i skogen och särskilt sången från en fågel som tycks vilja honom något. Han skär till en vassflöjt för att försöka kommunicera med djuret, men ger upp och tar istället fram sitt horn. Signalerna lockar fram Fafner, Siegfried utmanar honom på strid och sticker Nothung i drakens hjärta.

Siegfried får i sig lite av drakens blod och plötsligt förstår han skogsfågelns sång. Fågeln varnar honom för Mime. Han vill döda Siegfried och själv ta ringen. Siegfried dödar nu istället Mime, tar den magiska hjälmen Tarnhelm och sätter ringen på sitt finger. Jan lämnar Mimes lik att ruttna ovanpå resten av skatten och sluter till ingången till drakhålan.

Siegfried berättar för skogsfågeln hur ensam han känner sig, och fågeln svarar att det finns en kvinna som väntar på honom, nedsövd på en klippa och omgiven av en ring av eld. Siegfried ber fågeln visa vägen dit.

Akt 3:

Vandraren/Wotan söker upp Erda, urmodern. Han behöver hennes råd. Men Erda är förvirrad efter sin långa sömn och kan inte ge några klara besked om den nya utveckling som världen tagit. Wotan berättar att han är beredd på gudarnas undergång och tänker lämna över makten till Siegfried och till Brünnhilde som ska rädda världen.

På stigen upp till berget möter Wotan Siegfried och frågar honom vart han är på väg. Siegfried berättar att han smitt ihop Nothung, dräpt draken, tagit ringen och nu ska till Brünnhildes klippa för att vinna henne. Wotan beslutar sig för att pröva om Siegfried verkligen är en den frie hjälte han hoppas på. Han spärrar vägen och säger att Nothung redan en gång tidigare splittrats mot hans spjut. Siegfried går till anfall, bryter spjutet och därmed också den världsordning som Wotan upprätthållit.

Vägen till Brünnhilde ligger öppen och Siegfried ger sig av mot bergets topp. Han tar sig igenom eldringen och hittar den sovande före detta valkyrian. Inför henne känner Siegfried rädsla för första gången, han har aldrig sett något liknande. Han väcker Brünnhilde med en kyss och de kan slutligen förenas.

Fortsättning följer…i "Ragnarök"

Läs mer om tetralogins snåriga story:

Läs mer om Lance Ryan (Siegfried) på Bayreuther Festspieles hemsida (engelsk text) (länken öppnas i ett nytt fönster)

Läs mer om Burkhard Ulrich (Mime) på Bayreuther Festspieles hemsida (engelsk text) (länken öppnas i ett nytt fönster)

Läs mer om på Wolfgang Koch (vandraren) på Bayreuther Festspieles hemsida (engelsk text) (länken öppnas i ett nytt fönster)

Läs mer om Martin Winkler (Alberich) på Bayreuther Festspieles hemsida (engelsk text) (länken öppnas i ett nytt fönster)

Läs mer om på Catherine Foster (Brünnhilde) på Bayreuther Festspieles hemsida (engelsk text) (länken öppnas i ett nytt fönster)