Livsgrunden

Här finns inget ljud
Hur klarar vi livets påfrestningar när de är som tyngst och på vilka grundvalar vilar vi när livet stormar och det känns som om marken under fötterna försvinner. Det är något som personalen från Sjukhuskyrkan i Umeå samtalar om i dagens gudstjänst som har temat Andlig klarsyn.

Samtalet mellan sjukhuspastor Anders Axelsson, sjukhuspräst Anders Dahlqvist och sjukhusdiakon Karin Nordfeldt Hansson handlar om hur vi hanterar de svårigheter som livet bjuder på. Inbjudna gäster är solisten Per Grimell och estradpoeten Ingela Wall som läser texten "Jag bygger mig ett bo" som hon skrivit speciellt till gudstjänstens tema.

Texter
Överlåtelsebönen läses av Monica Lundgren
Ordspråksboken 7: 1-3 och Matteusevangeliet 7: 22-29 läses av Patrik Hedman
Jag bygger mig ett bo av och med Ingela Wall
Förbönen läses av Karin Nordfeldt Hansson

Psalmer
Psalm 181 Nu är det morgon
Psalm 776 Morgon och afton
Psalm 256 Var inte rädd
Psalm 248 Tryggare kan ingen vara
Psalm 770 Som bonden tar ett fång av markens gröda
Sjunges av personal vid Sjukhuskyrkan
Kantor Kjell Söderberg

Solosång
Det finns en väg till himmelen
I en tid som vår
När en vild röd ros slår ut
Sjunges av Per Grimell

Producent: Gunilla Nordlund, Sveriges Radio Västerbotten
Ljudtekniker: Björn Nitsler, Sveriges Radio Västerbotten