ATT FÖRSTÖRA EN BRA HISTORIA

24 min
Det går inte att förmedla verkligheten på ett hundraprocentigt korrekt sätt till en annan person. Vi förkortar, förbättrar och förändrar vår version av det vi upplevt. Och många gånger gör vi om det till en "bra historia". En historia som tappats på en hel del av verklighetens nyanser. Men vad händer när den historien förstörs av någon annan? Oförnuft och känsla kretsar idag kring temat "Att förstöra en bra historia". Intervjuperson är journalisten Thord Eriksson.