Att stanna upp

5:31 min
Veckans morgonandakter har temat ”Guds rike, här och nu”, och leds av Gustav Ericsson, meditationsledare och präst i Umeå Maria församling. Andakterna är utformade som enkla andliga övningar - att sitta stilla, gå sakta och meditera över maten. Andakterna inleds och avslutas med Sotali med umeåmusikern Daniel Pettersson.

Text: Markusevangeliet 6:30-32
Musik: Unchained – Johnny Cash 

Producent: Helena Andersson, Moskit media, för Sveriges radio Västerbotten