Att sitta stilla

5:38 min
Veckans morgonandakter har temat ”Guds rike, här och nu”, och leds av Gustav Ericsson, meditationsledare och präst i Umeå Maria församling. Andakterna är utformade som enkla andliga övningar - att sitta stilla, gå sakta och meditera över maten. Andakterna inleds och avslutas med Sotali med umeåmusikern Daniel Pettersson.

Text: Markusevangeliet 4:30-32
Musik: Amen – Leonard Cohen 

Producent: Helena Andersson, Moskit media, för Sveriges radio Västerbotten