Att vila i Gud

5:32 min
Veckans morgonandakter har temat ”Guds rike, här och nu”, och leds av Gustav Ericsson, meditationsledare och präst i Umeå Maria församling. Andakterna är utformade som enkla andliga övningar - att sitta stilla, gå sakta och meditera över maten. Andakterna inleds och avslutas med Sotali med umeåmusikern Daniel Pettersson.

Text: Apostlagärningarna 17:28-29
Musik: If You Want to Sing Out, Sing Out – Cat Stevens 

Producent: Helena Andersson, Moskit media, för Sveriges radio Västerbotten