Att öppna för helheten

Här finns inget ljud
Morgonandakterna hålls av Albin Tanke som är präst i Svenska kyrkan i Lunds stift. Se nu stiger solen med Toni Holgersson spelas varje dag under veckan.

Text: Jakobsbrevet, 1: 22-25
Musik: Led, milda ljus med Irma Schultz Keller, Toni Holgersson och Lasse Englund.

Producent: Agneta Nordin, Lokatt Media