GNISTAN

40 min
1800-talet gick mot sitt slut och kanske hade världen aldrig tidigare utvecklats med en sådan hastighet. Industrialisering, urbanisering, ständigt nya vetenskapliga upptäcker. Fotogenlampan byttes ut mot elektriskt ljus, de första radiovågorna, telegrafkablar under oceanerna. Och mitt i detta fanns en andlig rörelse som lockade främst företrädare för kulturlivet. Här fanns en ny syn på människan, på symbolspråk och mystik.

Med avstamp i den teosofiska rörelsen som lockade stora delar av kultureliten vid förra sekelskiftet söker sig det andra programmet i sommaren upplaga av Den andra världen mot den västerländska esoterismens rötter.

Det finns olika sätt att tolka den västerländska esoterismens historia.

Man kan betona symbolspråket, se det som en mytologi som inspirerat konstnärer, musiker och författare. Från Mozarts Trollflöjten till Umberto Ecos Foucaults Pendel och Rosens namn. Från surrealisterna under början av 1900-talet till den samtidskonst som visar på den pågående Venedigbiennalen som i år har en tematik som rör just fördolda andliga läror.

Eller så ser man det som ett uppror mot kyrkan. Ett rum för fritt tänkande då den katolska eller protestantiska kyrkans lära känts för trång.

Men den finns även en tredje tolkning av den västerländska esoterismen som belyser traditionen från ett lite annorlunda håll.

Det andra avsnittet i sommarens serie har rubriken "Gnistan" och behandlar en andlig rörelse som alltid befunnit sig lite vid sidan av den etablerade historieskrivningen. Ändå är det en idélära som inspirerat tänkare, teologer, vetenskapsmän, konstnärer och mystiker i alla tider. I grunden finns en tro på att den stora hemligheten ligger gömd djupt inne i varje människa. För att nå dit måste du följa uppmaningen som stod över ingången till oraklet i Delfi: Känn dig själv.

Medverkar gör Henrik Bogdan, lektor i religionsvetenskap vid Göteborgs Universitet. Live Söderlund, stormästare i Rosenkors-Orden AMORC, samt Birgitta Stålhammar som är medlem i Teosofiska Samfundet Adyar.

Programledare är Eric Schüldt.

Musiken som spelas i programmet:

13.III.1927 av Gurdjieff / de Hartmann

Svit För Klaverinstrument A-Moll: Sats 7 av Jean Philippe Rameau

Lang And The CIA av Alexandre Desplat

Fransk Svit För Klaverinstrument Nr 2 C-Moll av Johann Sebastian Bach

Fäboden av Stefan Nilsson

The Old Man av Alexandre Desplat

The Poet Acts av Philip Glass

Akna Krunk framförd av Haig Sarikouyoumdjian

Vox Amoris av Peteris Vasks

Dle Yaman framförd av Mariam Matossian