Stadsodling i New York och odlingsråd i Enköping

25 min
Odlandet brer ut sig i New York, på tak, väggar och gårdar i The Big Apple. Sten Sjöström, Sveriges Radios korrespondent, har gjort ett reportage om "urban gardening over there". Från Drömparken i Sveriges närmaste stad svarar Maj-Lis Pettersson på lyssnarfrågor om fritidsodling och trädgård. Om stjärnflocka med fläckar, aklejor som torkar och lager med löss. Dessutom en del tips mot rådjur och mördarsniglar.