Del 22: Fakiren lider av tandtroll under matteprovet

4:59 min
Fakiren är cirkusens mattelärare och idag kommer en kontrollant från skolverket för att testa barnens kunskaper i mattematik. Fakiren har ont i tänderna och knaprar på isbitar, men kontrollanten vill att det ska vara tyst i klassrummet.