Kungen som kameleont

Här finns inget ljud
Den är en rest från medeltiden, men genom att oupphörligen förändras framstår den idag som ett av de mest framgångsrika statsskicken. Vetenskapsradion Historia granskar monarkins förvandlingar under 1900-talet - en tid då kungar slutade att regera för att istället börja representera, där kungabröllop gav upphov till masshysteri och prinsarna gjorde succé i ångfartyg och snabba bilar. - Hemligheten bakom de konstitutionella monarkiernas överlevnad handlar om att monarken ständigt har förändrat sin roll, menar David Cannadine, en av flera forskare som nyligen samlades vid ett forskarmöte i Köpenhamn för att diskutera de europeiska kungahusens öden. Att hålla sig långt borta från maktens ansvar, hålla sig undan revolutioner och se till att vara på den vinnande sidan i världskrigen är det enkla receptet för hur ett europeiskt kungahus kunnat överleva det stormiga 1900-talet. De som klarade utmaningen tycks idag stå starkare än någonsin. - Faktum är att monarken i de flesta europeiska länder är mer populär än själva monarkin som institution, säger Juli Minoves Triquell som undersökt allmänhetens attityder till monarkier i kristidens Europa. I programmet hörs också historikern Edward Owens, som kartlagt kungabröllopens medialisering, Miriam Schneider som undersökt fenomenet med ”seglarprinsar” och Martin Kohlrausch som studerat det tidiga 1900-talets kungliga filmstjärnor. Programledare är Tobias Svanelid.