Del 91: Tomheten

4:55 min
Hotellet är tommare än tomt. Det finns bara en lösning: en läskigt bra reklamröst ska få folk till hotellet igen!