Kulturnytt

8:00 min
Stulna böcker tillbaka på Kungliga Biblioteket efter 15 år, vi har läst bok om Hilma af Klint och så flyttar Magasin 3 in i mejlkorgen. Programledare:Mina Benaissa