Samspelet mellan robotar och människor

20 min
Ska framtidens människorobotar vara soldater och sexarbetare, eller lärare och sjukvårdare? Det är ett av de etiska vägval som väntar den snabbt växande robotindustrin. I USA satsar stora summor på drönare och andra militära robotar, i Japan ligger fokus mer på äldrevård och skola. Vetandets Värld har varit på en internationell robotkonferens i Japan där ledande forskare diskuterar etiska frågor i samspelet mellan robotar och människor.

Konferensens ordförande är Hideaki Kuzuoka, professor vid det berömda Tsukubauniversitetet. Han forskar kring hur robotar ska kunna användas som verktyg inom bland annat sjukvården.
 −Jag tror att det framtida robotsamhället kan bli harmoniskt och att vi kan få stor hjälp av robotarna, dels som surrogat för oss människor, exempelvis som guider på ett museum, dels som autonoma medhjälpare, till exempel flygande robotar som kan utföra svåra arbetsuppgifter dit vi inte når, säger Hideaki Kuzuoka.

Den amerikanske psykologiprofessorn Peter Kahn från University of Washington i Seattle tror också att framtidens robotar kan bli till stor hjälp för oss människor, inte minst inom skolvärlden. Men han ser också faror.
 −I USA satsar militärindustrin nu stort på robotkrigföring, med flygande drönare och annat. Även sexindustrin ligger i startgroparna för att lansera människolika robotar som sexleksaker. Jag tycker att det är dags för oss att ta en stor debatt om vad vi ska använda robottekniken till. Den behövs för fred, inte för krig, säger Peter Kahn.

Reportaget från konferensen Human-Robot Interaction 2013 är gjort av Michael Stenberg och Jan Malmborg.