Djur och syskon ger barnen färre allergier

20 min
I familjer som har katt eller hund får barnen färre allergisjukdomar. Friskast är ungar som växer upp på lantgård, har många syskon eller lever under fattiga förhållanden. Men ännu vet forskarna inte varför. Enligt den så kallade hygienhypotesen är det bristen på bakterier och andra mikroorganismer som gör att allergier ökar i rika länder. Men innebär det att vi ska strunta i att städa?

 Även om de flesta allergiforskare är överens om att en rik bakterieflora har en positiv inverkan på vårt immunsystem, går åsikterna isär i fråga om hur stor roll de spelar när det gäller allergisjukdomar.

 I Vetandets värld hör du Eva Rönmark, professor i folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet, Bo Lundbäck, professor i klinisk epidemiologisk luftvägsforskning vid Göteborgs universitet och Agnes Wold, som är professor i klinisk bakteriologi vid Göteborgs universitet. Vi träffar också familjen Hübinette och deras fem hundar.