Ljunghedarna som försvann

20 min
För hundra år sen drogs planerna upp för en dramatisk förändring av landskapet i sydvästra Sverige. På några årtionden utplånades de vidsträckta ljunghedarna och ersattes med skog. Hedmarken hade sträckt sig från Skåne till Bohuslän och in i Småland och Västergötland. Totalt beräknar man att ljungheden som mest täckte en yta som var större än Gotlands. Men anledningen till att man började plantera träd var mer en önskan om att lyfta bönder ur fattigdom, än att tjäna pengar på skogen. I dagens Vetandets Värld berättar Tomas Lindberg hur förvandlingen från hed till skog gick till.

Programmet sändes första gången i januari 2013

Planteringen av skog på ljungheden hade börjat i mindre skala redan på 1860-talet och på 1940 talet var ljungheden i stort sett borta. Markanvändningen på heden utarmade jorden och de sista som hängde kvar där var fattiga bönder som hade svårt att klara försörjningen. Idag växer skog och åter skog på den gamla Ljungheden .

Tillsammans med skogsforskaren Lars Kardell har vår reporter Tomas Lindberg besökt området i sydvästra Sverige där ljungheden en gång fanns. I flera naturreservat i finns delar av ljungheden kvar, bland annat i reservatet Mästocka Hed utanför Halmstad. Där kan man fortfarande hitta mosippan och cypresslummern, men båda är akut utrotningshotade. De är beroende av att ljunghedens landskap bevaras och de gynnas genom att man bränner ljungen regelbundet.