Sveriges extrema skolmarknad oroar forskare

20 min
Det svenska skolsystemet är idag världsunikt med sin hårda konkurrens, stora valfrihet och vinstdrivande friskolor. Nu varnar forskare från bland annat England och USA för konsekvenserna av vårt nuvarande skolsystem. De uppmanar våra beslutsfattare att komma ur den svenska bubblan och se till vetenskapliga resultat. Den hastigt genomförda friskolereformen verkar inte har lett till bättre skolresultat eller några generella fördelar för samhället som var tanken, utan snarare tvärt om. Från mars 2013.