I Smålands östra del hittar ovanliga insekter ett paradis

92 min
När de atlantiska ovädren stryker över oss faller det mesta regnet över Sydsvenska höglandet. Så i sydöstra delen av Sverige är klimatet både varmare och torrare. Dessutom finns många ängar och hagar kvar. Allt det här gör att många ovanliga insekter gärna vandrar in till dessa utvandrarbygder. I Naturmorgon träffar vi två entusiasiska entomologer: Bengt Andersson som specialiserat sig på skalbaggar, och Mats Lindeborg som arbetar med fjärilar. Båda har lång erfarenhet av insektsfaunan i området kring sjön Algunnen och Alsterån. Ulla-Britt Andersson, botanist från Öland, är också med i programmet. För insekter och växter hör ihop som ler och långhalm! Vilda vargar ska vi också stifta bekantskap med. Vår reporter Erik Kohlström hälsade på i ett vargrevir i Bergslagen. På andra sidan en sjö fanns vargflockens samlingsplats... Programledare vid Alsteråns strand är Lasse Willén.