Hundra procent svensk och hundra procent jude

41 min
Vad innebär det att vara svensk jude idag? Under de senaste åren har många svenska skribenter närmat sig ämnet ofta utifrån barnets perspektiv, inte sällan genom att berätta om föräldrarnas liv i skuggan av Förintelsen. Alla har vi kollektiva berättelser att förhålla oss till, men hur går man som jude vidare efter Förintelsen? Att berätta och minnas är ett sätt. Att försöka glömma ett annat. Ricki Neuman är en av dem som skrivit om detta i boken Ni är inte så märkvärdiga som ni tror. Han menar att svenska judar måste omförhandla både relationen till Förintelsen och relationen till Israel för att kunna gå vidare. Rose Lagercrantz har i boken Om man ännu finns letat efter sina rötter och försökt locka fram skärvor av minnen från de få släktingar som överlevt Förintelsen. Båda är gäster i detta Människor och tro special där också teaterkritikern Leif Zern berättar om sin judiska uppväxt på Södermalm i Stockholm och där även historikern Ingrid Lomfors medverkar.