Radioapans alfabet - U

0:40 min
Bokstaven U har ett ljud som är omtyckt inte bara av tjurar och kossor. Nej, även Radioapan har en del bra U-ljud.