Radioapans sifferlek – 20

1:59 min
Det surrar och burrar av flugor i luften. 20 stycken är de. Eller? Bäst att räkna dem tycker Radioapan.