Radioapans sifferlek - 5

1:52 min
För att njuta av banantårta krävs det 5 sinnen, nämligen: lukt, syn, känsel, hörsel och - kanske viktigast - smak. Radioapans sång om siffran 5.