Kvällsekot 12 augusti

Här finns inget ljud
Riksrevisionen kritiserar Centrala etikprövningsnämnden för att den saknat policy för representation - Känsliga personuppgifter sökbara på nätet - Socialdemokraterna vill införa tre-terminssysten för studenter - Två döda i svår bussolycka i Norge