Radioapans sifferlek – 2

1:57 min
När Radioapan och Emmot träffar varandra så är de 2, det vill säga dubbelt så många som 1!