- Nevimata thaj aktualitetura pe romani chib

30 min
Adjes shaj shunen pa sar le regulura shaj kherna khade ke phandavena o drom le romengo khaj aven ando them te khiden le muri. Maj angle jek live rapporto anda Skansen kothe khaj akana si Romani tema. Ando Göteborg si jek festivalo inkerdo o Bagir Kwiek del ame jek rapporto kothar. Aj po agor shaj shunas pa o surströmming o kherno mashio, ke adjes si o surströmmingens dag.