Vilka spår sätter mobbning?

97 min
Blickar. Suckar. Öknamn. Eller hot och sparkar. Elaka lappar, rykten på nätet och så vidare. Inte nog med att mobbning är fruktansvärd när den sker, den sätter spår långt in i vuxen ålder. För offer, men också förövare. Det visar en pågående amerikansk långtidsstudie. Känner du igen dig? Tar du fortfarande en omväg för att slippa se skolan där du blev hånad? Eller har du lyckats komma över de hårda orden och den dagliga klumpen i magen? Hur då? Och du som mobbade, hur är det med samvetet? Mår du dåligt i dag och skulle vilja säga förlåt? Du som varit med om mobbning, på ett eller annat vis, vad skulle du vilja säga till de som börjar skolan den här veckan? Ring i kväll på 099-110 90 (telefonslussen öppnar 21.00) eller mejla till karlavagnen@sverigesradio.se! Mejla gärna redan i förväg och skicka med ditt telefonnummer om du vill vara med i kvällens program! Du kan också kommentera här på hemsidan eller på Karlavagnens Facebooksida.

Ordet mobbning användes för första gången av etnologen Konrad Lorenz (1903-1989), då för att beskriva hur djur attackerade i flock. Inte förrän på 1960-talet använde en svensk läkare samma ord om barns beteende på skolgårdar.

Organisationen Friends definierar mobbing inte som engångsföreteelser eller konflikter, utan som en systematisk kränkning av en annan person. 

Friends har sedan 1997 arbetat för att förebygga mobbning, och enligt deras statistik är idag 14 % av eleverna i årskurs 3-6 och 8 % av eleverna i årskurs 6-9 utsatta för mobbning. Den vanligaste formen av kränkningar är verbala, ofta i form av hot, elaka ord och ryktesspridning. 

Med teknikens utveckling har också nya former av kränkningar uppstått. Nätmobbningen blir idag allt vanligare bland barn och ungdomar, och det som ofta upplevs som extra obehagligt är att man kan bli nådd var som helst. Inte ens hemmet är en frizon, skriver Friends.

Allt fler barn anmäler mobbningen till Barn- och elevombudet (BEO). År 2006 var antalet anmälningar 389, år 2012 var de 1.116. Men de flesta som får sin anmälan utredd får inget skadestånd, utan får nöja sig med att skolan kritiseras av Skolinspektionen, rapporterar DN.

Det har fått förre BEO, Lars Arrhenius, att reagera. Han kräver att alla barn som utsatts för allvarliga kränkningar ska ha rätt till skadestånd, oavsett om skolan anses ha agerat eller inte. 

Att mobbning är fruktansvärt under tiden den pågår är självklart, men en pågående amerikansk studie visar att den också sätter spår långt in i vuxenlivet. Och det är inte bara de som utsatts som påverkas, utan även mobbarna själva. 

Resultaten pekar på att de som har varit inblandade i mobbning, både som offer och mobbare, bland annat har svårare att få jobb, har mer problem med sociala relationer och de drabbas också i större utsträckning av allvarliga sjukdomar.

Känner du igen dig? Har du blivit mobbad, och lider du av det än idag? Eller kanske du har mobbat någon, och i så fall: hur påverkar det dig idag? Dela gärna med dig av dina tankar och erfarenheter här.