Korrespondenterna från Södra teatern

36 min
USA ett överbevakat land? Medverkande: Sten Sjöström (USA), Inger Arenander (USA), Ginna Lindberg (f d USA) och Agneta Furvik (tillträdande USA). Moderator: Henrik Torehammar.