Korrespondenterna från Södra teatern

40 min
Storbritannien på drift. Håller linan till Europa? Medverkande: Patrik Holmström (Storbritannien), Jens Möller (Bryssel) och Staffan Sonning (Ekonomi). Moderator: Henrik Torehammar.