Korrespondenterna från Södra teatern

38 min
Korrespondent i Putinland.Hur fritt är ordet i Ryssland? Medverkande: Johanna Melén (Ryssland) och hennes efterträdare Maria Persson Löfgren. Moderator: Lasse Johansson. (Den första minuten av seminariet har tyvärr fallit bort p g a tekniska problem)