Rosh Hashana – det judiska nyåret

3:10 min
Veckans andakter hålls av psykologen Jehoshua Kaufman som är aktiv i judiska församlingen i Malmö. Varje dag spelas Neshama Carlebach, Shomer Yisrael.

Text:
Tredje mosebok 22 och 34.

Musik:
Craig Taubman, Holy ground.

Producent: Agneta Nordin, Lokatt Media

Producent: Agneta Nordin, Lokall Media.