Två symfonier av Beethoven - nr 2 och nr 5 - och Esa-Pekka Salonens Nyx på Östersjöfestivalen

Här finns inget ljud
Två Beethovensymfonier står på programmet när Esa-Pekka Salonen, Österjöfestivalens konstnärlige ledare, slår in denna kväll. Den ödesmättade femman samt symfoni nr 2 som av en samtida kritiker beskrevs som ”en sårad drake som vägrar att dö”. Mellan de båda symfonierna framförs Salonens egna orkesterstycke Nyx - nattligt dunkel - efter den grekiska gudinnan med samma namn.

Från Östersjöfestivalens programtidning:

Det var när Ludwig van Beethoven bodde i Heiligenstadt 1802 som han komponerade sin andra symfoni, och det var ett mycket mer koncentrerat arbete jämfört med den första symfonin som han putsade på i många år. Det var under denna vistelse i Heiligenstadt som Beethovens dövhet blev mer påtaglig och han började inse att den var obotlig. Sorgen över detta hörs dock inte i den muntra och eleganta symfonin, som är ett av de sista verken från den första av Beethovens ”tre perioder”. Här liksom i sin första symfoni bemästrar han traditionen som Haydn och Mozart hade definierat, och tar samtidigt avsked från den. Det var i den andra symfonin som Beethoven för första gången verkligen behandlade symfoniorkestern som ett instrument och började förstå hur  han kunde använda sig av den; han tog dess verkliga mått. När han sedan komponerade sin tredje symfoni vågade han bryta mot traditionen och göra något radikalt nyskapande. Men den vackert somriga andra symfonin har ett värde i sig och ska inte bara ses som en transportsträcka till senare mästerverk.

Den femte symfonin fullföljer de idéer som Beethoven födde i den tredje symfonin, och femman är vid sidan av den nionde och sista symfonin Beethovens mest spelade och beundrade. Redan den första takten fångar lyssnarens totala uppmärksamhet, och Beethoven behåller därefter denna i ett järngrepp tills de triumferande slutackorden i den sista satsen har klingat ut. ”Ödessymfonin” har den kallats, men detta var ingen titel Beethoven själv satte på verket. Känslan av en ödesmättad kamp, en hård resa från mörker och raseri till ljus och leenden, går dock inte att ta miste på. Det är ingen slump att BBC under andra världskriget annonserade sina sändningar med symfonins inledande ta-ta-ta-taaa – det är lätt att se verket som en kamp- och segersymfoni. Men den är inte bara detta utan även en bländande uppvisning i tematisk enhetlighet – Beethoven bygger upp hela symfonin organiskt genom det lilla melodiska och rytmiska temat, som kan höras i olika former i samtliga fyra satser. Detta tillvägagångssätt blev ett oerhört inflytelserikt ideal för symfoniskt komponerande. När Gustavo Dudamel framförde symfonin för sex hundra skolbarn i göteborgsförorten Hammarkullens idrottshall 2009 presenterade han den som ”grunden till all musik ni någonsin hört, inklusive hiphop”.

Nyx är ett av Esa-Pekka Salonens senaste stycken – det skrevs 2010 och fick sitt uruppförande året därpå. Verket har fått sitt namn efter nattens gudinna i den grekiska mytologin – det rör sig om nokturn musik av ett slag man sällan får uppleva. För här finns inget av Chopins ömsinta poesi eller Debussys drömska vindar – istället konfronteras lyssnaren med en rå, mäktig och skoningslös natt. Nyx var enligt mytologin dotter till Kaos och både syster och maka till Erebos, mörkret; med honom fick hon bland annat dottern Hemera, dagen. Inom klassisk musik är det lätt att associera nattens gudinna med en annan gåtfull och mäktig gestalt, Nattens drottning i Mozarts opera Trollflöjten. Men Salonen är inte intresserad av att få Nyx att sjunga vackert – han får henne att väsa, ryta och vråla.

Text: Nicholas Ringskog Ferrada-Noli

19:00-22:00 P2 Live: Östersjöfestivalen 2013 – Beethoven och Salonen

1. Foajé.
2. Konsert med Sveriges Radios Symfoniorkester (kl 19.30). Dirigent: Esa-Pekka Salonen.
a) Ludwig van Beethoven: Symfoni nr 2 A-dur.
b) Esa-Pekka Salonen: Nyx.
c) Musikaliskt intermezzo.
d) Ludwig van Beethoven: Symfoni nr 5 c-moll, ”Ödessymfonin.
Direktsändning från Berwaldhallen.

Musik som spelats i avsnittet

 • 19.01
  Dirigent Tönu Kaljuste, Lettiska Radiokören - Dona Nobis Pacem
  Kompositör: Catharina Palmér
 • 19.34
  Sveriges Radios Symfonoiorkester - Symfoni Nr 2
  Kompositör: Ludwig Van Beethoven
 • 20.10
  Sveriges Radios Symfonoiorkester, Dirigent Esa Pekka Salonen - Nyx
  Kompositör: Esa Pekka Salonen
 • 20.31
  Radiokören Srso Dirigent Peter Dijkstra - Vem Spelar På En Pipa Ur Förklädd Gud:
  Kompositör: Lars Erik Larsson
 • 20.47
  Dirigent John Storgårds, Helsingfors Stadsorkester - Asteroid 4179
  Kompositör: Kaija Saariaho
 • 20.54
  Dirigent Esa Pekka Salonen, Sveriges Radios Symfonoiorkester - Symfoni Nr 5
  Kompositör: Ludwig Van Beethoven
 • 21.41
  Sveriges Radios Symfonoiorkester, Dirigent Esa Pekka Salonen - Serenad
  Kompositör: Wilhelm Stenhammar
 • 21.52
  Rumi Ensemble, Bahram Bajelan Sång, Emilia Amper Nyckelharpa - Hejran
  Kompositör: Bahram Bajelan