Humaniora lösningen på framtidens ekonomi

Här finns inget ljud
Kan mer humaniora på ekonomiutbildningarna motverka nästa ekonomiska kris? Och kan besök på konstutställningar hjälpa oss att handskas bättre med ekonomisk makt? Vetenskaps radion Forum Special fortsätter vår serie om humaniora och ställer oss frågan, vilken roll humaniora kan fylla när det kommer till ekonomi?

Ekonomierna både i USA och i EU har prövats hårt sen den senaste ekonomiska krisen startade hösten 2008. Finanskrisen har blivit en del av vardagen och nyhetsrapporteringen.

Eftersom nationalekonomerna vare sig kunde förutspå eller lindra krisen har kritiken varit mot dem hård. På flera håll försöker nu klassiska humanioraämnen ta sig an uppgiften att titta på ekonomi och se vad man kan bidra med. 

Bengt Kristensson Uggla: är professor i filosofi, kultur och företagsledning. Vid Åbo akademi i Finland. Han berättar om vikten av att läsa mer humanistiska ämnen på ekonomiutbildningarna. Enligt en utredning från Carnegie Foundation for the advancement of teaching, vid Stanford tyder mycket på att den ensidiga undervisningen vid ekonomiutbildningarna bidragit till den ekonomiska krisen utveckling. 

Ylva Hasselberg: är professor i Ekonomisk historia vid Uppsala Universitet och menar att det krävs ett historiskt och kritiskt perspektiv på nationalekonomi som idag många gånger saknas.

Gustaf Arrhenius: är professor i filosofi och jobbar just nu med ett projekt tillsammans med ekonomer i Paris där man under söker om man kan ta fram ett nytt sätt att mäta ekonomi där mått som jämlikhet, hållbarhet och trygghet ska få vara med. 

Emma Stenström: är docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Hon tar med oss till Moderna museet och berättar om vikten med tvärvetenskap för att förstå vad det är som styr oss när vi gör ekonomiska beslut. 

Programledare Simon Moser.