Så kan man få tågen att fungera

20 min
Tågstrulet i Sverige har fått många att fundera över grundorsakerna. Är det snåla resurser för underhållet, avregleringen eller kanske rent av ägandeformerna som ligger bakom? Björn Hasselgren, som nyligen disputerat på ämnet makten över järnvägen, menar nya järnvägsbolag, i såväl privat som offentlig regi, kan tillåtas ta hand om allt, såväl spår som trafik (vilket idag separeras på Trafikverket resp trafikbolagen, SJ ex.)

Problemen för svensk järnväg började egentligen 1939, då beslutet om ett förstatligande av en mängd mindre privatbanor togs av statsmakterna. Statens Järnvägar fick hand om en hel hög olönsamma privatbanor i en tid när biltrafiken var under expansion.

Björn Hasselgren, med sitt förlutna som utredare inom bland annat banverket, har gjort en detaljerad analys av historien bakom ägandeformerna och organisationen inom järnvägen ända in i vår tid. Han kommer fram till att det inte finns någon väg tillbaka till det gamla SJ, alltså till en monopolsituation, utan att en mängd regionalt baserade järnvägsbolag är att föredra.

Man kan organisera verksamheten utifrån de bansträckor som finns. Inget bör hindra mera privata inslag, inte heller att framtida järnvägsbolag tar hela ansvaret för både spår och trafik. Hans förslag innebär att den rådande uppdelningen i trafikverket (statligt ansvar för spåren) och konkurrerande trafikbolag inte är något heligt, utan borde kunna anpassas efter förhållandena runt om i Sverige.

Avhandlingen heter, KTH Architecture and the Built Environment, 2013.