Varför har finskan så låg status i Sverige?

15 min
”Du ska inte tala finska med barnet, det skadar hennes språkutveckling”. De orden fick författaren och journalisten Johanna Parikka Altenstedt höra om sin nyfödda på 1980-talet. Har inställningen till finskan i Sverige förändrats sedan dess? Knappast, menar Altenstedt: ”Sverigefinnarna är språkligt rättslösa.” Och i OBS om hjältar. Vi har Raoul Wallenberg, Litauen har Chiune Sugihara, den japanske konsuln som under några få sommarveckor 1940 räddade 10 000 judar. Hör Påhl Ruin om okänd historia.