Dientamöbans hemlighet

20 min
Långvarigt ont i magen kan bero på en vanlig parasit, en amöba som bosatt sig i tarmen. Kanske så mycket som en femtedel av den svenska befolkningen bär på amöban, enligt Jessica Ögren vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Hon är en av de få forskare som studerar Dientamöba fragilis i detalj och berättar mer om detta i dagens Vetandets Värld.

 Den så kallade dientamöban har varit känd sedan början av 1900-talet, men det är ännu inte klarlagt hur den lever sitt liv och hur den sprider sig mellan människor. Jessica Ögren har i sin forskning visat att den kan ta sin boning i springmask och på så sätt etablera sig i människor, framför allt i barngrupper. Det kan vara en pusselbit när det gäller att avlura amöban dess hemligheter.

 För hemlighetsfull är den: Dientamöban genomgår inget så kallat cyststadium, som liknande parasiter har. Det betyder att den inte kan leva utanför kroppen, inkapslat i ett skyddande hölje. Den är alltid oskyddad och borde inte klara att sprida sig mellan människor.

 Att den åker snålskjuts på springmaskägg kan vara en av förklaringarna till att den ändå klarar sig så bra, menar Johan Lindh, parasitolog på smittskyddsinstitutet. Men han tror att det finns andra förklaringar också, som forskarna inte hittat än.

Referens:

Fler program om tarmfloran: