Pinochets klasskamrater

52 min
Pinochet arresteras i London 1998 och Juan Diego Spoerer åker tillbaka till Chile. Ett Chile utan Pinochet men alltjämt helt i skuggan av honom. Juan Diego vill höra släktens version av vad som hänt de senaste trettio åren.

Juan Diego Spoerers släkt var inte bara Pinochetanhängare utan deltog även aktivt i kuppen. Några tillhör också Pinochets inre krets. "Pinochets klasskamrater" är en familjekrönika – Chiles historia speglad i en släkt på båda sidor barrikaderna.
Programmet fick Stora Journalistpriset 1999.

 

Har du egna erfarenheter från militärkuppen i Chile? Skriv i fältet här nedanför.