Studio Ett

88 min
Skolinspektionen stänger Lundsberg, extrema grupperingar i Syrien driver folk på flykt, ledare för Muslimska brödraskapet går under jorden, åtal i dubbelmord på Öland. Hör också om hur den eventuella attacken mot Syrien kan se ut och om "Anna" som sålde sex till Sven Otto Littorin.