- Nevimata thaj aktualitetura pe romani chib

30 min
Aktualitetura: Adjes shaj shunen sar o regeringo khamel te shol 20 miljonura ot te malaven tele o intolerans khaj si ando them kharing le rom naprimier. Kultura: Adjes lel pe o anlguno kothor anda amari nevi seria khaj site zal sako parastuj. Ande khadi seria birina te shunen sar le ternimata gindon pa le differentni pushimata khaj si ando trajo. Ame las amare mikrofonura aj zas khere khaj le terne, adjes shaj shunen sar sas khana ame samas khaj o Santino khaj si 19 bershengo aj vorbij sar le ternimata gindon po pushipe te les romnia.