Kan humaniora hjälpa oss att lösa kriser på arbetsmarknaden?

Här finns inget ljud
Kan studier i filosofi hjälpa oss att få tryggare jobb och kan granskning av fascistiska partier säga oss något om hur vi vill ha framtidens arbetsmarknad?

I dagens program möter vi bland annat historikern Victor Lundberg som berättar om sin nya bok ”En idé större än döden” om den svenska Lindholmsrörelsen. I den kommande boken undersöker Victor Lundberg de svenska fascisternas syn på vad nyttigt arbete innebar. Victor Lundberg, menar att samma nyttobetonade inställning allt mer har kommit tillbaka i dagens samhälle.

I programmet träffar vi även Sofia Murhem Docent i ekonomisk historia vid i Uppsala universitet, Peter Håkansson även han ekonomisk historiker vid Malmö Högskola och Gustaf Arrenius Professor i Filosofi vid Stockholm universitet.

Programledare: Simon Moser