Rik inför Gud

Här finns inget ljud
Vad är rikedom? Gudstjänsten handlar om hur Jesus vänder sig emot habegäret. Mannen i söndagens text tänkte inte på att skapa jobb eller att dela med sig. Han ville bara bli ännu rikare. I söndagens text berättas om hur en man, mitt i sin strävan att bli ännu rikare, dör.. Predikan i gudstjänsten visar hur ett sådant människoöde, i en liknelse av Jesus, är väl tillämpligt på många sammanhang i den rika delen av världen idag.

Om att vara rik inför Gud predikar pastor Jan Eirestål den 17:e söndagen efter Trefaldighet, när radiogudstjänsten sänds från Södra Vätterbygdens folkhögskola i Jönköping. Elever på skolans bibellinje berättar också om sina funderingar kring vad rikedom är. Medverkar gör också musiklinjens elever samt lärare på folkhögskolan.
Om Södra Vätterbygdens Folkhögskola:
På höjden över Jönköping vid Stadsparken och med en förunderlig utsikt över Vättern och staden ligger Södra Vätterbygdens folkhögskola.
Folkhögskolan, i dagligt tal kallad SVF, startade sin verksamhet 1919 i centrala Jönköping. Sedan 1930 återfinns skolan uppe på höjderna i stadsdelen Mariebo. Arkitekten Carl Nyrén har ritat många av skolans byggnader och stod därigenom bakom skapandet av en sammanhållen arkitektonisk miljö. Huvudman är Svenska Missionskyrkan.
Idag har SVF sex utbildningslinjer: Allmän linje, Bibellinjen, Collegelinjen som är ett utbytesprogram i samarbete med North Park University i Chicago, Musiklinjen samt de två yrkesutbildningarna Grafisk form & Kommunikation och Journalistlinjen. Det är många sökande till skolans linjer och många bor i internatet på skolan.

Medverkande:
Jan Eirestål, predikant
Lars-Bertil Florén, gudstjänstledning
SVF Musiklinjes kör
Andreas Glans, körledare
Gittan Glans, piano
Agnes Ståhl, piano
Petter Ferneman, dragspel
Aaron Lindström, gitarr
Karin Sandell, fiol, solist
Samuel Lideberg, cello
Jonatan Sagemo, kontrabas
Lisa Bengtsson, elbas
Sofia Sporre sång
Tobhias Gräns, slagverk
Josefin Nordlund, trumpet
Martin Larsson, trumpet
Amanda Uhlin, eufonium
David Mattsson, klarinett
Flöjensemble med Emelie Axelsson, Sofia Sporre, Olivia Seger, Camilla Dotevall, Hila Svennberg under ledning av Johan Henningson.

Elever från Bibellinjen:
Mattias Persson, Olivia Salomonsson, Frida Hellsing, textläsning
Lovisa, Talp, David Ruther, förbön
Linnea Palmgren, Jonatan Florén, Johanna Forzelius, samtalade

Tekniker Lennart Nilsson, Magnus Walfridsson.
Producent Karin Malmsten Sveriges Radio Jönköping.

Musik som spelats i avsnittet

 • 11.12
  Församling, Petter Ferneman Dragspel, Aaron Lindström Gitarr, Karin Sandell Fiol, Lisa Bengtsson Elbas - O Sällhet Stor/ Psalmer Och Sånger 262 V1o 3
  Kompositör: Ur Engelkes Sånger 1871
 • 11.13
  Svf Musiklinjes Kör Med Musiker Från Musiklinjen, Andreas Glans Körledare, Gittan Glans Piano - Skåden Liljorna
  Kompositör: Gustaf Nordqvist
 • 11.20
  Församling A Capella - I Min Gud Har Jag Funnit Styrka/ Psalmer Och Sånger 834
  Kompositör: Jacques Berthier, Taize
 • 11.23
  Församling A Capella - Låt Ditt Rike Komma/ Psalmer Och Sånger 865
  Kompositör: Per Harling
 • 11.25
  Församling, Gittan Glans Piano, David Mattsson Klarinett - Alla Guds Löften/ Psalmer Och Sånger 344
  Kompositör: Gunno Södersten
 • 11.28
  Svf Musiklinjes Kör Med Musiker Från Musiklinjen, Andreas Glans Körledare, Gittan Glans Piano - Ditt Ord Är En Lykta/ Psalmer Och Sånger 854
  Kompositör: Jörgen Martinson
 • 11.41
  Flöjensemble, Emelie Axelsson, Sofia Sporre, Olivia Seger, Camilla Dotevall, Hila Svennberg, Samuel Lideberg Cello, Jonatan Sagemo Kontrabas, Dirigent Johan Henningson - Reflections On Bonnie Doors
  Kompositör: Darlene Dugan
 • 11.46
  Karin Sandell Sång, Sofia Sporre Sång, Agnes Ståhl Piano - Källan
  Kompositör: Olle Widestrand
 • 11.51
  Församling, Brassensemble, Josefin Nordlund Trumpet, Martin Larsson Trumpet, Amanda Uhlin Eufonium, David Mattsson Klarinett, Gittan Glans Piano - O Gud Som Skapat Hav O Land/ Psalmer Och Sånger 350
  Kompositör: Severus Gastorius
 • 11.54
  Svf Musiklinjes Kör Med Musiker Från Musiklinjen, Andreas Glans Körledare, Gittan Glans Piano, Lisa Bengtsson Elbas, Sofia Sporre Tvärflöjt - Gånglåt Från Hagen/ Körpostludium
  Kompositör: Gittan Glans