DSM-5 ur ett latinamerikanskt perspektiv

14 min
I Brasilien genomfördes en psykiatri-reform för tio år sedan, där den psykiatriska vården decentraliserades och försök har gjorts att bryta isoleringen bland psykiskt sjuka genom att erbjuda vård och aktiviteter i nära samarbete med familj och grannskap. Debatten om DSM-5 har också varit betydligt mer nyanserad än i Argentina, som har en stark psykoanalytisk tradition. I Obs berättar frilansjournalisten Clara Lee Lundberg om en debatt där det dels finns de som hoppas att DSM:s diagnoser ska bli en del av allmänhetens vokabulär, dels finns de som menar att DSM:s påverkan kan leda till att människor börjar uppfatta ganska triviala problem som psykisk sjukdom.