Knausgårds kamp är över och skyskrapan som symbol

44 min
Den sjätte och sista delen av Karl Ove Knausgårds banbrytande romanprojekt Min Kamp har nu kommit på svenska. Vi diskuterar den med Svenska Dagbladets kulturchef Daniel Sandström och Kulturredaktionens Marie Lundström och undersöker vilket eftermäle Knausgårds böcker fått i Norge. Hur ser de norska kritikerna på de debatter som Min kamp gett upphov till?

 I Nya Vågen debatterar vi också människans strävan att bygga högre och högre, helst högst. Den senaste tiden har planer på skyskrapor presenterats i både Stockholm och Göteborg. Vad är det som lockar byggherrar och politiker att resa dessa torn? Är det rationell stadsbyggnad eller fåfänga försök till varumärkesbyggande? I studion Jan Jörnmark, författare och docent i ekonomisk historia, Catharina Gabrielsson, arkitekt och lektor på KTH och Dan Hallemar, landskapsarkitekt och redaktör för tidskriften Arkitektur.